heksagon pletivo

kvalitetno žičano pletivo za različite namjene 

Standard za ograđivanje malih životinja 

Stariji ljudi prepoznaju ovo pletivo i nazivaju ga “starinska žica” dok na engleskom govornom području nosi naziv “chicken wire” (žica za kokoši). Način uplitanja čini ovu mrežu izuzetno otpornom na provaljivanje životinja i nije bezrazložno da je i danas standard za ograđivanje  kokošinjaca, fazanerija, zečinjaka, golubinjaka i dr.

Poznato je još pod nazivom MERKUR ili šesterokutno pletena žičana mreža.
Dostupne su različite dimenzije otvora oka i debljine žica o čemu i ovisi područje primjene. Primjeri primjene su ograde, ispune okvira gdje je potrebna zračna propusnost ili zaštita od prolaza, izrada kaveza, zaštitu stabala od glodavaca i divljači, u građevinarstvu kao armatura za žbuku i brojni drugi.

HEKSAGON za ograde

dimenzije:

 • dužina: rola 25m
 • visina: 1.2, 1.5, 1.8, 2.0m
 • debljina žice: Φ 1.6, 2.5mm
 • otvor oka: 75m

HEKSAGON za male životinje

dimenzije:

 • dužina: rola 50m
 • visina: 1, 1.2, 1.5m
 • debljina žice: Φ 0.7, 0.8, 1.0mm
 • otvor oka:
  • 12.5mm
  • 26mm
  • 52mm

Idealna i za ograde

Iako je izrađena sa nešta tanjom žicom (1.6mm)nego univerzalno pletivo (1,8-2.2mm) ovakva ograda je nesumljivo čvršća. Razlog tome je način izrade gdje se vodoravno uvijek upliću dvije žice pa se time udvostručuje i ukupni promjer. To je čini izuzetno otpornom na provaljivanje i većih životinja pa se često koristi na mjestima gdje postoji vjerojatnost proboja pasa, lisica, čagljeva…  

Zaštita mladih voćki i sadnica 

Vrlo efikasno može se koristiti i kao zaštita mladih voćkica od zečeva i srna koji čine velike štete na mladim nasadima. Ukoliko ne želite ograditi čitavi nasad ili je ograđen sa žicom većih otvora ovo je jedino efikasno riješenje.

Za najzahtjevniju namjenu

Za ograđivanje gatera, šumskih predjela ili površina gdje je potrebno ograničiti kretanje krupne divljači poput divljih svinja ili jelena lopatara koristi se gabionsko pletivo sa 2,5mm pocičanom žicom. Ista se koristi i kao zaštitna mreža za odron kamenja na strminama.