Farmer ograde

za ograđivanje poljoprivrednih imanja i površina

U svrhu ograđivanja većih poljoprivrednih površina za ograničavanje kretanja stoke najčešće se koristi farmersko pletivo koje može biti elektro vareno (punktirano) ili pleteno. Također se koristi za sprečavanje ulaza divljih životinja u prostor kako bi se onemogućila šteta na imanjima. Sve češći su zahtjevi, potrebe i zakonski okviri koji nameću potrebu ograđivanja kako bi se osigurala isplativost, zaštita rada i ulaganja. Također kroz različite fondove možete ostvariti i financiranje ovakvih ograda.

    Dimenzije:
   • rola: 50m
   • visina: 1, 1.2, 1.5m
   • debljina žice: Φ 1.6 i 1.8mm
   • dimenzije oka
    • el.vareni farmer donja zona 7x14cm
    • pleteni farmer donja zona 10x30cm