OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov. br. 79/07., 125/07. – isp.,79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga ili proizvoda mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

Septa j.d.o.o.
Orahovička 22
31000 Osijek

ili na e-poštu:

E-mail: septa.ograde@gmail.com

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.
Molimo Vas da prilikom podnošenja prigovora osigurate sljedeće podatke o potrošaču: ime i prezime, te adresa za dostavu odgovora.

0 Item | 0,00  (0,00 kn)
View Cart