EUR

sifra naziv jm mpc EUR pakiranje EUR /pakiranje
347 autoputarski farmer /2m m 3,84 50 192,00
17 el.vareno 100×100/1m m 1,22 50 61,05
53 el.vareno 12×25/1m m 4,50 25 112,50
54 el.vareno 25×25/1m m 4,17 25 104,25
149 el.vareno 50×50/1,5m m 3,45 25 86,25
55 el.vareno 50×50/1m m 2,30 25 57,50
56 el.vareno 75×50/1,2m m 2,40 25 60,00
57 el.vareno 75×50/1m m 2,00 25 50,00
130 farmer el.vareni 1,0m m 1,00 50 50,00
1 farmer el.vareni 1,2m m 1,20 50 60,00
2 farmer el.vareni 1,5m m 1,50 50 75,00
13 farmer pletivo 1.0 m 0,90 50 45,00
14 farmer pletivo 1.2 m 1,08 50 54,00
339 farmer pletivo 1.5 m 1,35 50 67,50
349 farmer pletivo 15cm/1,2m m 1,26 50 63,00
350 farmer pletivo 15cm/1,5m m 1,58 50 79,00
348 farmer pletivo 15cm/1m m 1,05 50 52,50
22 fiber komarnik 1,2m m 0,97 30 29,19
23 fiber komarnik 1,5m m 1,22 30 36,47
21 fiber komarnik 1.0m m 0,81 30 24,33
319 gabion mreža m 7,46 25 186,50
50 heksagon 12,5/1m m 2,95 25 73,75
5 heksagon 13/1m PVC m 2,46 0 0,00
19 heksagon 26/1,2m m 2,39 50 119,45
18 heksagon 26/1,5m m 2,99 50 149,50
20 heksagon 26/1m m 1,99 50 99,50
148 heksagon 52/1 m 1,51 50 75,50
147 heksagon 52/1,2 m 1,81 50 90,50
314 heksagon 52/1,5 m 2,26 50 113,00
3 heksagon 75/1,2m m 2,52 25 63,00
4 heksagon 75/1,5m m 3,15 25 78,75
300 heksagon 75/1,8m m 3,78 25 94,50
301 heksagon 75/2,0m m 4,25 25 106,25
16 kapa 50×50 za stup KOM 0,66 1 0,66
325 klipsa za PP traku KOM 0,60 1 0,60
326 kotač za kliznu kapiju KOM 9,12 1 9,12
322 ogradna traka PP kom 44,79 1 44,79
143 panel 2,0 x 1,0 PVC fi 4,0 zeleni KOM 15,00 1 15,00
125 panel 2,0 x 1,2 PVC fi 4,0 antracit KOM 18,00 1 18,00
138 panel 2,0 x 1,2 PVC fi 4,0 zeleni KOM 18,00 1 18,00
126 panel 2,0 x 1,5 PVC fi 4,0 antracit KOM 22,50 1 22,50
140 panel 2,0 x 1,5 PVC fi 4,0 zeleni KOM 22,50 1 22,50
95 panel 2,0 x 2,0 PVC fi 4,0 KOM 30,00 1 30,00
139 panel 2,5 x 1,2 PVC fi 4,0 antracit KOM 22,50 1 22,50
79 panel 2,5 x 1,2 PVC fi 4,0 zeleni KOM 22,50 1 22,50
133 panel 2,5 x 1,5 PVC fi 4,0 antracit KOM 28,13 1 28,13
85 panel 2,5 x 1,5 PVC fi 4,0 zeleni KOM 28,13 1 28,13
338 panel 2,5 x 1,7 PVC fi 4,0 antracit KOM 31,88 1 31,88
337 panel 2,5 x 1,7 PVC fi 4,0 zeleni KOM 31,88 1 31,88
343 Pant tokareni 25×120 KOM 7,44 1 7,44
112 PVC stup 35/1500 komplet klin + kapa KOM 1,41 1 1,41
336 PVC stup 35/2000 KOM 2,26 1 2,26
99 PVC stup 80/1500 3 komore KOM 4,66 1 4,66
96 PVC stup 80/1800 3 komore KOM 5,50 1 5,50
65 PVC stup 80/2000 3 komore KOM 6,10 1 6,10
97 PVC stup 80/2300 3 komore KOM 7,34 1 7,34
98 PVC stup 80/2500 3 komore KOM 7,76 1 7,76
10 rabic 10/1 m 2,79 25 69,68
12 rabic 12/1 m 2,60 25 65,00
11 rabic 6,5/1 m 3,05 25 76,32
15 sidreni vijak 12×100 kom 0,80 1 0,80
333 sito 2mm m 3,98 25 99,54
334 sito 3mm m 3,72 25 92,91
7 spojnica za panele KOM 0,66 1 0,66
60 stup 100 sa stopom antracit KOM 11,50 1 11,50
134 stup 100 sa stopom zeleni KOM 11,50 1 11,50
84 stup 120 sa stopom antracit KOM 13,80 1 13,80
135 stup 120 sa stopom zeleni KOM 13,80 1 13,80
150 stup 150 antracit KOM 15,00 1 15,00
136 stup 150 sa stopom antracit KOM 16,00 1 16,00
83 stup 150 sa stopom zeleni KOM 16,00 1 16,00
94 stup 150 zeleni KOM 15,00 1 15,00
353 stup 170 sa stopom antracit KOM 20,00 1 20,00
354 stup 170 sa stopom zeleni KOM 20,00 1 20,00
137 stup 200 antracit KOM 24,55 1 24,55
164 stup 200 sa stopom antracit KOM 25,00 1 25,00
163 stup 200 sa stopom zeleni KOM 25,00 1 25,00
9 stup 200 zeleni KOM 24,55 1 24,55
161 stup 250 antracit KOM 30,66 1 30,66
162 stup 250 zeleni KOM 30,66 1 30,66
8 univerzal POC 20×20/2,0m m 21,63 10 216,31
72 univerzal POC 50×50/1m m 2,92 25 73,00
332 univerzal POC 50×50/2,2/1,5m m 4,42 25 110,59
329 univerzal POC 50×50/2/1,2m m 3,32 25 82,95
330 univerzal POC 50×50/2/1,5m m 4,18 25 104,59
46 univerzal POC 60×60/1,2m m 2,52 25 63,00
47 univerzal POC 60×60/1,5m m 3,15 25 78,75
77 univerzal POC 60×60/1,8m m 3,78 25 94,50
86 univerzal POC 60×60/2,0m m 4,20 25 105,00
93 univerzal POC 65×65/1,2m m 2,76 25 69,00
92 univerzal POC 65×65/1,5m m 3,45 25 86,25
91 univerzal POC 65×65/1,8m m 4,14 25 103,50
90 univerzal POC 65×65/2,0m m 4,60 25 115,00
38 univerzal PVC 50×50/1,2m zeleni m 2,88 25 72,00
40 univerzal PVC 50×50/1,5m zeleni m 3,60 25 90,00
37 univerzal PVC 50×50/1m zeleni m 2,40 25 60,00
352 univerzal PVC 50×50/2,0m zeleni m 4,80 25 120,00
44 univerzal PVC 60×60/1,2m zeleni m 2,64 25 66,00
45 univerzal PVC 60×60/1,5m zeleni m 3,30 25 82,50
132 Vijak 6.3×32 DIN7504K šesterok.gl. poc. KOM 0,10 1 0,10
355 vijak 6×140 Zn DIN571 KOM 0,35 1 0,35
356 vijak knauf grubi FT3,5×55 KOM 0,07 1 0,07
345 Vodilica 40x250x5 KOM 7,98 0 0,00
344 Zasun 220x28x10 KOM 4,66 1 4,66
70 zatezač KOM 1,20 1 1,20
315 zatezna poc 1,5mm kg 3,12 1 3,12
68 zatezna poc 2,5mm kg 3,00 1 3,00
144 zatezna PVC kg 3,26 1 3,26
32 žabica za žicu KOM 0,15 1 0,15