VODITELJ OBRADE: Septa j.d.o.o., Orahovička 22, Osijek 31000, tel: +38531357570, e-mail: septa.ograde@gmsil.com
1. PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA
tel: +38531357570, e-mail: septa.ograde@gmsil.com
2. SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
2.1. Vaše osobne podatke koji su nužni u svrhu izvršavanja službenih zadaća obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (e) UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba). Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe, a iste uključuju:
davanje odgovora na zaprimljene upite;
poduzimanje radnji s ciljem kontrole usklađenosti s Općom uredbom;
postupanje po zaprimljenim prigovorima i pritužbama
2.2. Vaše osobne podatke obrađujemo ispunjavajući svoje pravne obveze u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe u svrhu:
odgovaranja na zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama;
2.3. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe, u svrhu:
videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine.
2.4. Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu:
boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva
3. OBRADA OSOBNIH PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA
svrha: zaštita osoba i imovine
pravni temelj: legitiman interes Septa j.d.o.o. kao voditelja obrade osobnih podataka
primatelji: video snimke možemo dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima (policija, sud) ako je potrebno za provođenje postupaka temeljem posebnih propisa
čuvanje: snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše mjesec dana ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku
4. KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)
na službenim internetskim stranicama www.septa.hr koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.
kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.
na našim stranicma koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta
5. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA
Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici:
https://septa.hr/kontakt/
Vaša prava su:
5.1. Pravo na pristup osobnim informacijama
5.2. Pravo na ispravak osobnih podataka
5.3. Pravo na brisanje
5.3.1. Iznimke vezane uz ostvarivanje navedenog prava predviđene su člankom 17. stavkom 3. Opće uredbe
5.4. Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
5.5. Pravo na prigovor
6. DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.
U određenim okolnostima, imamo pravnu obvezu proslijediti Vaše osobne podatake, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih. Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa EU. Primjerice nekada je potrebno poduzimanje zajedničkih nadzornih aktivnosti nadzornih tijela država članica ili je potrebno poduzeti radnje s ciljem naplata izrečene, a neplaćene kazne. Dakle, Vaši podaci proslijeđuju se drugim primateljima kad nas obvezuju relevantni propisi u opsegu koji je potreban za ostvarenje utvrđene svrhe.
Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.
7. SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA
Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje uvid ili pristup podatcima.
Voditelja obrade obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.
8. VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
Vaše osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, Vaše osobne podatke više ne koristimo, te isti ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih koliko nas obvezuju zakonski propisi o čuvanju arhivskog gradiva.
9. KONTAKT INFORMACIJE
Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka, možete nam se obratiti na neki od kontakata koji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://septa.hr/kontakt/
10. PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI
Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi ista bila točna i ažurna te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

0 Item | 0,00  (0,00 kn)
View Cart